VI LIGGER TETT, OG SAMMEN  ER VI STERKE.

AKTUELLE SAKER

Pressemelding Kjevikvei

Pressemelding Kjevikvei 11.12.18
Les mer...

Hvilken rolle vil den nye fylkeskommunen ha som samfunnsutvikler?

Det spørsmålet ble stilt av Harald Furre, på vegne av Region Kristiansand, under fellesnemndas møte 3. desember. Hvordan skal kommuner, regionråd og fylkeskommunen samarbeide? Hvor begynner og slutter fylkeskommunens rolle og kommunenes rolle? Region Kristiansand la fram en rekke viktige tema og saker for fellesnemnda, i tillegg til utfordringen om hva som blir fylkeskommunens og…
Les mer...

NETTVERK

Helse-, sosial og omsorgsnettverket

Samarbeidsarena for helse- og omsorg. Oppfølging av felles prosjekter, samhandlings-reformen og andre felles satsinger.
Les mer...

Oppvekstnettverket

Samarbeidsarena for skole-/oppvekstsjefer. Styringsgruppe for barnehage-/skolenettverk.
Les mer...

KRIM-nettverket

Krimutvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen, føring av statistikk og overvåking av trender i forhold til ungdomskriminalitet i kommunene.
Les mer...