PROSJEKTER

Felles satsing på rehabilitering

Rehabilitering er ett av tre strategiske hovedsatsingsområder for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Vi jobber for en styrket samhandling med Sørlandet Sykehus HF innen alle områdene. Med bakgrunn i rapporten «Anbefalinger om somatisk rehabilitering» laget på oppdrag av Regionalt Samarbeidsutvalg i Region Kristiansand, er det nå opprettet et Fagutvalg rehabilitering som et samarbeid mellom…
Les mer...

In for Care – partnermøte i Groningen, Nederland

In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.
Les mer...

Vennesla kommune er aktivt med i “In for Care”-prosjektet

Aktivt seniornettverk i Vennesla brukes som eget case i “In for Care” -prosjektet. Nylig har det blitt avholdt gruppeintervju i nettverket som har som mål å forebygge ensomhet ved å etablere sosiale nettverk rundt brukerne. Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan…
Les mer...

Kurs: prosjektledelse i eliteserien

Kristiansand kommune har tatt initiativ til et kurs om prosjektledelse i byggeprosjekter. Deltakere fra øvrige kommuner i regionen inviteres til å delta. Første del av kurset gjennomføres 26-27.01.17. på Scandic Bystranda Hotel.
Les mer...

Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

Kristiansand (inkl Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes) har søkt om å delta i et forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet. Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 13.09.2015  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har invitert kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet, og departementet har lyst ut forsøk med ny ansvarsdeling i…
Les mer...

Søk i arkivet:

Se arkivet per årstall: