Aktuelle saker

AKTUELLE SAKERFremtidsrettet satsing på velferdsteknologi og e-helse

Region Kristiansand var pådriver for satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» hvor alle 30 Agder-kommuner har gått sammen om felles innkjøpsavtale med Telenor Objects. Velferdsteknologi og e-helse er ett av tre strategiske hovedsatsingsområder for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Det pågår et omfattende kompetanseløft i kommunene, og man samarbeider om implementering av velferdsteknologi samt gevinst-kartlegging og…
Les mer… →


Samhandling innen rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse er blant de strategiske hovedsatsingsområdene for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Vi jobber for en styrket samhandling med Sørlandet Sykehus HF innen alle områdene. Helse, sosial og omsorgstettverket har gitt forprosjektet «TELMA – Psykisk helse» i oppdrag å vurdere om rus og psykisk hese-feltet skal inkluderes i Telemedisin på Agder…
Les mer… →


Felles satsing på rehabilitering

Rehabilitering er ett av tre strategiske hovedsatsingsområder for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Vi jobber for en styrket samhandling med Sørlandet Sykehus HF innen alle områdene. Med bakgrunn i rapporten «Anbefalinger om somatisk rehabilitering» laget på oppdrag av Regionalt Samarbeidsutvalg i Region Kristiansand, er det nå opprettet et Fagutvalg rehabilitering som et samarbeid mellom…
Les mer… →


Nytt løft om felles politiske saker

Region Kristiansand skal ha et tydelig hovedfokus på felles politiske saker og politikkutvikling. Dette var den røde tråden i arbeidsmøtet til ordførere og rådmenn 26. januar. I møtet ble Odd Omland ønsket hjertelig velkommen som ny daglig leder, mens Kristian Råmunddal ble ønsket lykke til med videre oppgaver innen blant annet regional næringsutvikling. I sin…
Les mer… →

Ny og gammel nettside

Nettsider Region Kristiansand.JPGFra 01.01.18. er Region Kristiansand det nye navnet på Knutepunkt Sørlandet. Samtidig får samarbeidet ny nettside som finnes tilgjengelig på regionkristiansand.no eller rkrs.no.

Les mer… →

Søk i arkivet:


2018

Velg et eller flere filtrer for å begrense ditt søk.


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007

Velg et eller flere filtrer for å begrense ditt søk.